Learn by Doing

Het is van belang om groei op maat te bieden wat aansluit op individuele behoeften van medewerkers zodat medewerkers hun werk leuk blijven vinden

IA Group vindt het belangrijk om
medewerkers te stimuleren om te blijven groeien. Ervaren medewerkers zijn schaars en het is daarom belangrijk om het arbeidspotentieel optimaal te benutten en deze ontwikkeling voor medewerkers te bieden.

Unordered & Ordered Lists

Online cursussen voor verschillende afdelingen

Online certificaten

Eigen regie over de cursussen

course_image
cat_2

Deze initiatieven en activiteiten vallen binnen de SLIM regeling. De minister van sociale zaken en werkgelegenheid heeft een bedrag beschikbaak gesteld voor initiatieven gericht op stimuleren van
leren en ontwikkelen in het mkb. IA Group heeft subsidie ontvangen om een bedrijfsschool op te richten voor medewerkers.

Certifications

Google Certified
Microsoft Certified
Apple Certified